OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

OBCHODNÍ PODMÍNKY FOTOGRAFICKÝCH A VIDEO SLUŽEB

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel služby: Ing. Petr Skopal, IČ: 73070157

OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu poskytnutí služby klientem i dodavatelem

Objednáním se na focení/natáčení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak s naším autorským přístupem a stylem

Rezervace svatebního termínu – Do 7 dnů od domluvy musí být složen rezervační poplatek na účet č. 262 825 520 / 0300, který je nevratný. Rezervační poplatek činí 2000 Kč a je zálohovou platbou. V případě nezaplacení, bude termín nabídnut dalšímu zájemci.

Zrušení rezervace

Pokud je focení/natáčení zrušeno ze strany poskytovatele služby, je rezervační poplatek vrácen v plné výši nebo se po domluvě písemně na emailu přesouvá na náhradní termín. Pokud se na domluvené focení/natáčení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost alespoň 3 dny před focením. V případě svatebního focení/natáčení není možné termín po uhrazení rezervačního poplatku již zrušit a požadovat vrácení tohoto poplatku. Pokud bude mít klient požadavek na přesunutí termínu focení/natáčení a fotograf nebude mít tento požadovaný termín dostupný, tak je rezervační poplatek nevratný, protože nedošlo k problému na straně poskytovatele služby.

Náhradní termín

Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální vytížení

Splatnost cen

Cena za vybraný balíček je splatná nejpozději v den focení/natáčení. Zaplatit můžete jak v hotovosti, stejně tak převodem na výše uvedený účet.

Cena za fotografie, videa a práce vybrané nad rámec balíčku je formou doplatku zaplacena převodem na účet ještě před jejich zpracováním

Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto/video balíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

FOTOGRAFOVÁNÍ

Exteriérové focení

Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení

V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

U svatebního fotografování se neúčtuje doprava (pokud u balíčku není uvedeno jinak)

Doba focení/natáčení

Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného balíčku

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu

Opozdí-li se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a smluvené místo opustit

Úprava fotografií

Pokud se nedohodneme jinak, fotografie upravujeme dle svého uvážení a celkového stylu, který je patrný z fotografií zveřejněných na tomto webu.

Upravujeme kontrast, barvy, světlo, malé nedokonalosti pleti, jizvy. Výsledné úpravy mohou celou fotografii odlišit od originálu.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMU

Dodací lhůta fotografií/videa

Nedomluvíme-li se jinak, nejpozději do 90 dní

Předání fotografií

Fotografie dostanete upravené ve formátu .jpg v plném rozlišení. Soubory formátu RAW, ani neupravené fotografie v JPG neposkytujeme!

Fotografie jsou dodány v elektronické podobě ve více rozlišeních zasláním odkazu ke stažení a odkazu do online galerie.

Videa dostanete upravené ve formátu .mp4 zasláním odkazu ke stažení a odkazu na YouTube ke sdílení svatebního videoklipu. Neupravené a nesestřihané videosoubory typu ProRes RAW a C.Log3 neposkytujeme!

Archivace fotografií a videa

Všechny fotografie se archivují po dobu minimálně 1 roku od odevzdání zakázky, poté jsou data postupně odstraněny v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR). Video záznamy jsou uchovávány s ohledem na jejich velikost maximálně dva měsíce. Klient si proto musí předané soubory pečlivě zálohovat a chránit.

Reklamace

Fakt, že se na fotografiích, nebo videu někdo sám sobě nelíbí, není důvodem k reklamaci.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Pokud se nedomluvíme jinak, má autor fotografií právo zveřejnit fotografie v portfoliu, na sociálních sítích (instagram, facebook, …) nebo na svých webových stránkách.

AUTORSKÁ PRÁVA

Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. jsou fotografie vlastníkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora, pokud tyto fotografie nejsou přímo k použití propagace zákazníka. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Klient smí použít fotografie pouze pro osobní účely.

Klient nesmí užít fotografie pro komerční účely nebo je prodávat bez písemného souhlasu fotografa. Stejná pravidla platí i pro videa.

PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM DATŮM

Prohlašuji, že Vaše poskytnutá data budou považována za osobní a tedy dle zákona 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) Vám zaručuji jejich ochranu a v žádném případě je neposkytnu třetí osobě, a že je budu využívat výhradně pro svoji potřebu